Adatkezelési tájékoztató

Ez a dokumentum arról ad tájékoztatást, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait, és Önnek milyen jogai vannak az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatban. Ez az adatkezelési tájékoztató az Európai Unió kapcsolódó rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabály (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) rendelkezései alapján készült.

 

1.) Az adatkezelő elérhetőségei  

Adatkezelő
Megnevezés:BlueBAX Solutions Kft.
Székhely:7635 Pécs, Nagydeindoli utca 12.
Cégjegyzékszám:02-09-084415
Adószám:26746094-2-02
Telefonszám:0036 30 863 49 34
E-mail cím:info@bluebax.com
Honlap:www.bluebax.com
Adatkezelő képviselője:Késmárki Gergely Tibor
Adatkezelő képviselője:Tér István

 

2.) Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei 

Adatvédelmi tisztviselő neveAdatvédelmi tisztviselő lakcímeAdatvédelmi tisztviselő telefonszáma
Tér István7761 Kozármisleny, Jácint utca 34.0036 30 863 49 34
Késmárki Gergely Tibor7635 Pécs, Nagydeindoli utca 12.0036 30 863 49 34

 

3.) Az adatkezeléssel érintett személyek
Azok a természetes személyek, akik honlapon a Kapcsolatfelvételi űrlapon személyes adataikat megadják

4.) A kezelt személyes adatok köre
Név, cég neve, beosztás, email cím, telefonszám

5.) Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja, hogy a weboldalon az Ön által kezdeményezett kapcsolatfelvételre reagálni tudjunk e-mailben, telefonon, személyesen.

6.) Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, a) pont szerinti adatkezelés).

7.) Az adatkezelés módja
Az Ön által megadott adatok email formátumban érkeznek meg hozzánk, továbbá a honlap adatbázisában is tárolódnak.

8.) Adatfeldolgozók igénybevétele
Ezen adatkezelésben érintett személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

9.) Az adatkezelés időtartama
Adatait addig kezeljük és tároljuk, ameddig Ön azok kezeléséhez hozzájárulását vissza nem vonja.

10.) Adattovábbítás
Személyes adatait semmilyen harmadik fél, mint adatkezelő felé nem továbbítjuk.

11.) Automatizált döntéshozatal
A 4. pont szerinti személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal nem történik.

12.) Az Ön jogai személyes adatainak kezelése vonatkozásában
A GDPR és az Info tv. előírásai szerint Önt a következő, személyes adatainak kezelését érintő jogok illetik meg:

  • a hozzájárulás visszavonása,
  • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
  • adatok helyesbítése,
  • adatkezelés korlátozása,
  • személyes adatainak törlése,
  • tiltakozáshoz való jog,
  • hordozhatósághoz való jog.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg emailben.

13.) Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint megsértettem valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettem valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).